Klassikinteriöör OÜ teostab Avi Puutöökoda OÜ jaoks ettevalmistavaid töid enne tootmisprotsessi alustamist.

Sinna alla kuulub:

1.Kliendi konsultatsioon

2.Objekti digitaalne mõõdistus(vajalik projekteerimiseks)

3.Disainlahenduse pakkumine

4.Tootmisjooniste cad-joonestamine

 

Peale neid tegevusi edastatakse dokumentatsioon  kliendile ja Avi Puutöökoda OÜ tootmisse.